Thuê xe

Chúng tôi cho thuê xe các loại xe đời mới có tài xế phục vụ - kiêm hướng dẫn trên xe, và cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp theo yêu cầu Quý khách, như:
    - Xe du lịch 7 chỗ
    - Xe minibus 10 chỗ
    - Xe minibus 12 - 14 chỗ
    - Xe bus 25 chỗ
    - Xe bus 35 chỗ
    - Xe bus 45 chỗ